Kan et firmalogo indeholde en afbildning af et museum?
Brug af et firmalogo, som består af afbildningen af et museum med et kunstværk påført, uden tilladelse fra rettighedshaverne giver navnlig anledning til overvejelse af ophavsretslige, markedsføringsretlige og varemærkeretlige problemstillinger. Ift. ophavsretsloven bør det tages i betragtning at både kunstværk og nok også selve bygningen må antages at være ophavsretligt beskyttet, og at hverken § 24, stk. 2 eller stk. 3, eller § 24 a umiddelbart kan hjemle den påtænkte brug. Uanset om disse regler måtte tillade sådan brug vil det være svært at forene brugen med bestemmelserne i § 11 og § 3, jf. § 11, stk. 1, som i givet fald vil skulle overholdes. Markedsføringslovens § 22 (om brug af forretningskendetegn) og varemærkelovens § 4 (om rettighederne knyttet til et varemærke) bør desuden overvejes i forbindelse med den påtænkte brug, idet det kan tænkes, at museumsbygningen med kunstværket påført er et forretningskendetegn for museet selv. Derudover bemærkede UBVA, at hvis firmalogoet krænker en ophavsret, kan dette forhold være en hindring for, at firmalogoet kan registreres som et varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 8, og at varemærker, der består af en afbildning af en ejendom beliggende her i landet, under visse omstændigheder også udelukkes fra registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 7.

Besvaret d. 05-03-2021
AC Sagsnummer: S-2021-086

Print