Kan forlaget ved salg af nodemateriale kontrollere køberens efterfølgende udlejning, salg, udlån mv. af materialet?
Ved salg af nodemateriale kan forlaget kun kontrollere køberens efterfølgende udlejning af materialet til andre, hvis det drejer sig om et beskyttet værk. Videresalg og vederlagsfrit udlån kan køberen frit foretage. Forlaget kan heller ikke kontrollere køberens viderespredning af frie værker.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2020-605

Print