Hvornår kan en forlagsaftale opsiges?
En forlagsaftale kan normalt ikke opsiges, medmindre forlaget ikke sikrer, at de overdragne rettigheder udnyttes inden 6 måneder efter, at dette kræves af forfatteren. Hvis aftalen ikke omfatter e-bogsudgivelser, vil forfatteren alligevel ikke nødvendigvis være fri til at udnytte disse rettigheder selv eller gennem andre, da det vil kunne konkurrere urimeligt med udnyttelsen af de overdragne bogrettigheder. Rækkevidden af udgivelsespligten efter OHL § 54 er uklar i forhold til sådanne rettigheder, men den bør formentlig finde analog anvendelse.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2020-764

Print