Hvordan bør overdragelsen af rettighederne til materialet til et løb, hvor deltagerne skal løse gåder undervejs, se ud?
Et koncept til arrangement af løb, hvor deltagerne skal løse gåder undervejs, er ikke ophavsretsbeskyttet og kan heller ikke patenteres. Det konkrete materiale til løbet, som de nedskrevne gåder og andet materiale er imidlertid ophavsretsbeskyttet. En overdragelse af rettigheder bør ikke ske med brug af begreber fra den almindelige ejendomsret, såsom overdragelse af ”ejerskabet”, fordi ophavsretten kan opdeles og overdragelsen bør derfor specificeres. Hvis der foreligger en bredt og klart formuleret overdragelse, giver specialitetsgrundsætningen ikke i sig selv grundlag for at fortolke den indskrænkende. Ved formuleringen af de overdragne rettigheder og eventuelle stedlige eller tidsmæssige begrænsninger bør man have klargjort sig den forretningsmodel, som overdragelsen skal implementere.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2020-507

Print