Hvordan afgøres det, hvem der er ophavsperson eller rettighedshaver til et værk?
Stridsspørgsmål om, hvem der er ophavsperson eller rettighedshaver til et værk afgøres i sidste ende af domstolene under den frie bevisbedømmelse. Det kan fx ske ved vidneforklaringer eller dokumentbevis. OHL § 7, stk. 1, indeholder en formodningsregel til fordel for den, hvis identitet på sædvanlig vis angives på eksemplarer eller ved benyttelse af værket. En mulighed for at sikre sine rettigheder kan være at registrere værket på en måde, så det dokumenteres, at man havde det i sin besiddelse en bestemt dato. Det kan gøres på flere måder, og WIPO har etableret en dokumentationsservice https://www.wipo.int/wipoproof/en/.

Besvaret d. 10-11-2020
AC Sagsnummer: S-2020-1137

Print