I hvilken udstrækning overgår ophavsretten til en bestilt tekst til bestilleren?
Ophavsretten til en bestilt tekst tilkommer som udgangspunkt ophavspersonen og overgår kun til bestilleren i det omfang, det er aftalt mellem parterne. I mangel af udtrykkelig aftale vil man ofte antage, at der ligger en stiltiende aftale om, at rettighederne overgår, men kun til den ved bestillingen af parterne forudsatte benyttelse. Der gælder dog som i alle kontraktforhold en gensidig loyalitetsforpligtelse.

Besvaret d. 24-03-2021
AC Sagsnummer: S-2021-499

Print