Må en offentligt ansat forsker tjene penge på at skrive bøger?
En offentlig ansættelse begrænser som klart udgangspunkt ikke den ansattes muligheder for at ytre sig privat, herunder gennem en bogudgivelse. Svaret på spørgsmålet afhænger derfor først og fremmest af, hvem der vil have ophavsretten til den omtalte bog.

Ifølge ophavsretslovens § 1, stk. 1, har den, der frembringer et litterært værk, ophavsret til værket. Som udgangspunkt kan en ansat ophavsmand råde over sin ophavsret til værket ved fx at indgå aftale om udgivelse af værket som bog på et forlag.

Det må imidlertid overvejes, om den ansattes arbejdsgiver kan gøre krav på ophavsretten til værket - helt eller delvist. Dette afhænger først og fremmest af, om bogen frembringes som led i ansættelsesforholdet, og om der er indgået nogle aftaler mellem den ansatte og arbejdsgiveren om ophavsretten til den ansattes værker. Hvis der ikke er indgået sådanne aftaler, gælder følgende:

Hvis den ansatte ikke frembringer bogen som led i sit ansættelsesforhold, men udelukkende skriver på bogen i din fritid, vil arbejdsgiveren ikke kunne gøre krav på ophavsretten til bogen. En udfordring kan her være, at grænsen mellem arbejdstid og fritid i nogle ansættelsesforhold kan være noget flydende, og at det derfor i nogle tilfælde kan give anledning til tvivl, om bogen er helt eller delvist frembragt i arbejdstiden. I så fald gælder det, der er anført i næste afsnit.

Hvis den ansatte frembringer bogen helt eller delvist som led i sit ansættelsesforhold, gælder følgende regel, når andet ikke er aftalt: Arbejdsgiveren får kun de dele af ophavsretten, som er nødvendige for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værket frembringes. Dette er nærmere omtalt i ”Ophavsret for begyndere – en bog til ikke-jurister”, s. 172 ff.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2021-409

Print