Må en forsker transskribere lydsiden af videoer på YouTube
Tale (”speak”) på videoer kan (og vil ofte) være beskyttet som mundtlige litterære værker efter ophavsretslovens § 1, stk. 1. En transskription heraf vil være en eksemplarfremstilling, som normalt kræver ophavsmandens samtykke, jf. ophavsretslovens § 2. Hvis transskriptionen sker på en computer, vil den ikke være tilladt efter ophavsretslovens § 12, og den vil heller ikke i øvrigt være tilladt efter ophavsretsloven uden samtykke. Også her kan det overvejes, om YouTubes brugervilkår (omtalt ovenfor) gør en sådan transskription lovlig. Vilkårene må formentlig læses sådan, at de ikke tillader en sådan videregående brug af indhold uploadet til YouTube. Der må derfor søges individuelle tilladelser.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2021-281

Print