Må man i et undervisningsmateriale gengive et citat fra en ophavsretligt beskyttet tekst samt en Google Translate-oversættelse af den citerede tekst med det formål at vise, hvordan Google Translate oversætter tekster?
Ophavsretslovens § 22 indeholder følgende citatregel: ”Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.”

Den anførte brug af en ophavsretligt beskyttet tekst har ikke noget med tekstens faglige indhold at gøre, men tjener alene som illustration af, hvordan Google Translate oversætter konkrete tekster. Citatet bruges altså ikke til at sige noget om teksten som litterært værk (fx tekstens synspunkter, skrivestil el. lign.), men alene til at belyse, hvordan Google Translate oversætter tekster. Dette taler imod, at der er er tale om et lovligt citat.

En Google Translate-oversættelse af et citat skal i sig selv overholde kravene til et citat efter lovens § 22. Det kan her overvejes, om en oversættelse af et citat kan blive så dårlig, at den ikke lovligt kan gengives efter lovens § 11, stk. 2, 1. pkt. (hvorefter værket ikke må ændres i videre udstrækning, end den tilladte brug (citat) kræver). Meget taler for, at det må falde uden for citatreglens formål at gengive dårlige Google Translate-oversættelser af andres værker alene for at demonstrere mangler ved Google Translate-funktionen.

På denne baggrund vurderede UBVA, at den nævnte form for citater formentlig ikke vil være lovlige efter ophavsretsloven, fordi de samlet set ikke tjener et anerkendelsesværdigt formål i forhold til de citerede værker. I princippet kunne enhver anden tekst således have tjent samme formål.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2021-192

Print