Er det en krænkelse af ophavsretsloven at sælge såkaldte NFTs (Non-Fungible Tokens), selvom man hverken er indehaver af ophavsretten til værket eller et eksemplar af værket?
Det var uklart for UBVA, præcist hvordan NFTs og markedsføringen heraf fungerer rent teknisk, hvilket vanskeliggjorde besvarelsen af spørgsmålet. UBVA gav dog nogle helt overordnede overvejelser. Det forekom efter de oplysninger, UBVA var i besiddelse af, som udgangspunkt nødvendigt at have en digital kopi af det værk, man ønsker at lave en NFT af, som bruges i forbindelse med, at NFT’en genereres, og at værket (f.eks. et billede/en videosekvens) uploades til den hjemmeside, hvor NFT’en efterfølgende sælges, så potentielle købere kan se, hvad de køber en NFT til (eksempelvis i form af en thumbnail). Dette ville indebære eksemplarfremstilling og sidstnævnte nok også overføring til almenheden. Det kunne eventuelt overvejes, om ophavsretslovens § 11 a kunne være relevant for den digitale kopi, der laves for at muliggøre genereringen af NFT’en, og om § 24, stk. 1, kunne være relevant for upload af en kopi af værket til salgsplatformen og tilgængeliggørelse der, men det er meget usikkert. Det var derfor nok ikke tilladt uden tilladelse. Efter de oplysninger, UBVA havde, gøres det nogle gange muligt for erhververen af NFT’en at downloade en kopi af værket i eksempelvis højere opløsning, hvilket sandsynligvis heller ikke er tilladt uden tilladelse. Videre må det forventes, at erhververen af NFT’en vil fremstille en kopi af værket på sin egen computer el.lign., hvilket også vil være en eksemplarfremstilling. Da erhververen ikke har en tilladelse fra rettighedshaveren til det, vil det sandsynligvis også være en ophavsretskrænkelse, og salg af en NFT kan muligvis være medvirken til denne krænkelse, hvilket i sig selv kan være strafbart. Hvis erhververen ikke er oplyst om, at den, der sælger NFT’en, ikke er den retmæssige indehaver af rettighederne, kan det muligvis være en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om bedrageri o.l. Der kan desuden muligvis opstå problemstillinger efter udenlandsk ret. UBVA kunne ikke påtage sig at vejlede om strafferet eller udenlandsk ret. UBVA oplyste endelig, at der givetvis også kunne være andre juridiske problemstillinger forbundet med salg af NFTs, hvor sælgeren hverken er indehaver af ophavsretten til værket eller et eksemplar af værket. Der var ikke spurgt ind til salg af NFT’s til værker, hvor beskyttelsestiden er udløbet (dvs. som er i public domain).

Besvaret d. 31-03-2021
AC Sagsnummer: S-2021-492

Print