Kan personer, der var freelance medarbejdere i DR i 1980’erne, benytte råbånd med interviews, de har lavet som led i forberedelsen af en udsendelse?
Freelance medarbejdere i DR i 1980’erne har hverken efter de dagældende eller de nugældende freelance-overenskomster, som til dels erstatter de ældre overenskomster også for rettighederne til det tidligere producerede stof, overdraget DR eneret til at benytte råbånd med interviews, de har lavet som led i forberedelsen af en udsendelse. DR har nok ret til at bruge dem, men kan ikke hindre freelancerne i at benytte dem til produktion af udsendelser til andre organisationer, forudsat at de ikke derved handler illoyalt over for DR. En eventuel overtrædelse heraf vil ikke udløse sanktioner for ophavsretskrænkelse, men alene for brud på ansættelsesaftalen.

Besvaret d. 21-11-2020
AC Sagsnummer: S-2020-1217

Print