Kan fotografier citeres?
Citatreglerne gælder for alle værkstyper, men kravet om god skik og at hele værker normalt ikke må citeres, gør, at reglen, hvis den overhovedet kan bruges, må anvendes med skønsomhed. Fotografiske værker beskyttes indtil 70 år efter fotografens dødsår, også selv om beskyttelsen efter den tidligere lov om retten til fotografiske billeder udløb inden lovrevisionen i 1995 trådte i kraft. Fotografiske billeder, som ikke er værker, er ikke beskyttet efter Ophavsretslovens § 70, hvis de er fremstillet før 1/1 1970. Som grov tommelfingerregel vil fotografier taget af professionelle fotografer være fotografiske værker, ellers må det komme an på en konkret vurdering. Organisationen VISDA vil ofte kunne være behjælpelig, hvis rettighedshaveren ikke kendes.

Besvaret d. 24-11-2020
AC Sagsnummer: S-2020-1234

Print