Hvornår må et forlag ændre værket?
En forlagsaftale giver normalt ikke forlaget ret til at ændre værket, men sproglige tilretninger må dog anses for sædvanlige, ikke mindst på det faglitterære område. Sådanne ændringer bør dog sendes til forfatteren til godkendelse i markeret form, så de klart fremgår. Det gælder endnu mere for indholdsmæssige ændringer. Det er normal praksis, at forlag med brug af intern eller ekstern ekspertise fagfællebedømmer værker, og forfatteren har ikke krav på at få at vide, hvem der har været inddraget. Eventuelle forslag til ændringer eller korrektioner skal normalt altid forelægges forfatteren til godkendelse, og i påkommende fald skal forlaget kunne begrunde ændringerne.

Besvaret d. 25-11-2020
AC Sagsnummer: S-2020-1128

Print