Hvordan afgøres det efter ophavsretslovens § 7, hvem der er ophavsperson til et værk?
Ved afgørelsen af, hvem der er ophavsperson til et værk er udgangspunktet den frie bevisbedømmelse i dansk ret. Der gælder dog en formodningsregel i OHL § 7, hvorefter man, når ikke andet er oplyst, anser den person som ophavsperson, ”hvis navn eller alment kendte pseudonym eller mærke på sædvanlig måde er påført eksemplarer af værket eller opgives, når det gøres tilgængeligt for almenheden.” Det er uafklaret, om bestemmelsen finder samme anvendelse i tilfælde, hvor navnet m.v. er påført fra første offentliggørelse, som når ophavspersonen først senere tilskrives værket.

Besvaret d. 09-12-2020
AC Sagsnummer: S-2020-1327

Print