Må man i et læserbrev citere et helt vers og omkvæd?
Citat af et helt vers og omkvæd med små deklarerede ændringer og kildeangivelse i et læserbrev er formentlig tilladt efter OHL § 22. Det gør dog sagen mere tvivlsom, at citatet mere tjener til at sætte lidt kulør på læserbrevet end egentlig til at udbygge eller illustrere det faglige indhold.

Besvaret d. 09-12-2020
AC Sagsnummer: S-2020-1333

Print