Hvilket krav om betaling kunne en fotograf rejse, når vedkommendes fotografi uberettiget var blevet benyttet i en præsentation i en undervisningsinstitution og ved et eksternt arrangement?
Et fotografi blev benyttet i en præsentation i en undervisningsinstitution. Selv hvis det foregik i klasseundervisning, som ofte vil være ikke-offentlig, indebærer brugen normalt digital eksemplarfremstilling, som ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser. Det samme gælder brugen af samme præsentation i forbindelse med et eksternt arrangement, hvor også fremførelsen af fotografiet typisk vil være rettighedsbelagt. Institutionen var ikke bekendt med og gav ikke direkte eller indirekte samtykke til, at præsentationen blev lagt på nettet. Da fotografen rejste krav om betaling, kunne det kun vedrøre brugen i institutionen og ved det eksterne arrangement. Disse brugsformer er normalt dækket af kollektive licenser fra VISDA, og fotografens krav på rimeligt vederlag må derfor fastsættes i overensstemmelse med, hvad der normalt ville blive afregnet for sådan brug. Eventuelle krav om erstatning for yderligere skade skal dokumenteres eller rimeligt sandsynliggøres af rettighedshaveren, lige som dennes krav om godtgørelse for manglende kreditering må ses i sammenhæng med fotografiets karakter og gængs praksis for sådanne fotos, ligesom det konkret må vurderes, hvilken betydning det skal tillægges, at der ikke var kreditering i den kilde, som fotografiet var hentet fra.

Besvaret d. 13-01-2021
AC Sagsnummer: S-2020-1382

Print