Må man benytte teksteksempler fra nettet i et undervisningsmateriale i fremmedsprog?
Benyttelse af teksteksempler fra nettet i et undervisningsmateriale i fremmedsprog kan udgøre en ophavsretskrænkelse, hvis de benyttede tekster er udtryk for ophavspersonens individuelle kreativitet, men det udelukker ikke brug af de rene sproglige figurer, der som ”byggesten” ikke nyder beskyttelse. Grænsen må drages ved konkrete skøn. Brug af citatreglen vanskeliggøres af, at teksterne må tilrettes eller forkortes af pædagogiske årsager, men det udelukkes ikke, forudsat det gøres med skønsomhed og alene i det omfang, det pædagogiske formål betinger.

Besvaret d. 13-01-2021
AC Sagsnummer: S-2020-1390

Print