Må man fremstille plakater med fotografiske afbildninger af eksemplarer af brugskunstværker, som udbydes til salg?
Fremstilling af plakater med fotografiske afbildninger af eksemplarer af brugskunstværker, som udbydes til salg, må anses som eksemplarfremstilling. Lovens undtagelser i § 24, stk. 1, om gengivelse i kataloger og i meddelelser om udstilling og salg er dog ikke i lovmotiver og retspraksis anset for at dække en sådan eksemplarfremstilling. Rent praktisk vil de fornødne rettigheder ofte kunne klareres gennem VISDA.

Besvaret d. 14-01-2021
AC Sagsnummer: S-2021-026

Print