Hvilke overvejelser bør man gøre sig i forbindelse med samarbejdsaftaler om forskningssamarbejder i offentligt-privat samarbejde?
Samarbejdsaftaler om forskningssamarbejder i offentligt-privat samarbejde bør forudse ikke blot den akademiske udnyttelse af resultaterne, men også en eventuel kommercialisering. Navnlig bør man nøje overveje den forretningsmodel, en efterfølgende udnyttelse skal følge. Som oftest bør man søge kvalificeret vejledning. Blandt andet bør man være opmærksom på, at viden som udgangspunkt er fri, og skal den hemmeligholdes bør den være specificeret og partnerne skal kontraktligt have forpligtet sig til at bevare den hemmeligt. Ligeledes kan man miste muligheden for at få patenteret opfindelser, hvis de er blevet offentliggjort inden patentansøgningen indleveres. I forhold til udnyttelsen bør det i samarbejdsaftalen klargøres, hvem der bestemmer hvad, og hvor meget hver især skal have, både af rettigheder og penge.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2021-136

Print