Kan ingeniør- og arkitekttegninger citeres?
Ingeniør- og arkitekttegninger er typisk beskyttet af ophavsretten som litterære værker. Hvis de er anonyme, har det især betydning for beskyttelsens varighed. Indlevering af en tegning til en offentlig myndighed, fx som led i en byggesagsbehandling, betyder at værket må anses for lovligt at være gjort tilgængeligt for almenheden, og citatreglerne kan derfor finde anvendelse. Citatreglen i § 22 spiller ikke den store rolle i forhold til billeder, fordi den blotte benyttelse af mindre udsnit sjældent vil svare til det praktiske livs behov. Reglen i § 22, stk. 1, tillader under visse betingelser gengivelse af kunstværker og værker af beskrivende art i kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten, hvis det ikke sker i erhvervsøjemed. Om offentliggørelse af forskningsresultaterne i udgivelser på kommercielle forlag dermed er udelukket er ikke ganske klart, men det er formentlig tilfældet, da forlag typisk selv ved fondsstøttede udgivelser beregner sig en vis fortjeneste. Aftalelicensbestemmelsen i § 24a vil muligvis kunne frembyde en praktisk løsning, hvor disse regler ikke rækker til.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2021-253

Print