Kan et design med spirituelle egenskaber patentbeskyttes?
Et design med spirituelle egenskaber kan ikke patenteres, da patentloven udelukker fremgangsmåder til behandling af det menneskelige legeme ved terapi og diagnostiske fremgangsmåder udøvet på det menneskelige legeme fra opfindelsesbegrebet. Ved forhandling om udnyttelsen med tredjepart bør udvikleren sikre sig designrettighederne forinden, og må med hensyn til ikke-patenterbare innovationer forlade sig på aftaler om hemmeligholdelse og om en evt. udnyttelse, gerne suppleret med bestemmelser om konventionalbod.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2021-275

Print