Kan avisudgivere uden tilladelse tilgængeliggøre journalisters artikler, som er udarbejdet før det blev sædvanligt at lægge avisens indhold på nettet?
Når aviser fra før år 2000 gøres tilgængelige for almenheden på internettet kræver det rettighedshavernes samtykke, så længe rettighederne ikke er udløbet. De ansatte journalister kan ikke anses for at have overdraget deres rettigheder hertil til avisudgiverne for så vidt angår aviser, som udkom førend det blev sædvanligt for den enkelte udgiver at lægge avisens indhold på nettet. Tilsvarende gælder i kraft af stiltiende aftaler også for andre bidragydere, alt under forudsætning af, at der ikke er indgået andre aftaler. En sådan tilgængeliggørelse vil kunne muliggøres med virkning også for udenforstående rettighedshavere gennem en aftalelicensudløsende aftale med Copydan, jf. OHL § 50, stk. 2.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2021-282

Print