Plagiat af lejlighedsvis medforfatter
To forskere (F1 og F2) havde sammen skrevet et bidrag til en antologi. Efterfølgende havde F2 genbrugt flere sider herfra i et bidrag til en anden antologi uden at henvise til det tidligere fælles antologibidrag og uden kreditering af F1. F1 anmodede UBVA om at vurdere, hvorvidt forlaget bag den anden antologi kunne forventes at reagere på en henvendelse herom.

UBVA redegjorde indledningsvis for de ophavsretlige regler, som efter det oplyste her var overtrådt, samt for ansvaret for ophavsretskrænkelse, som i en sag som denne typisk påhviler både forfatter og forlag.

UBVA anførte, at et professionelt forlag normalt vil tage henvendelser om ophavsretskrænkelse seriøst, og at det er sædvanligt, at der i sådanne tilfælde opnås enighed om en eller flere af følgende løsninger: 1) At der indsættes et rettelsesblad i restoplaget af den nye antologi, hvori F1 krediteres som medforfatter til det gengivne uddrag, 2) At lignende op-lysninger indføjes i evt. markedsføringsmateriale for bogen, fx på forlagets hjemmeside, 3) At F1 får en udtrykkelig undskyldning/beklagelse fra forlaget, 4) At F1 modtager en økonomisk godtgørelse for krænkelsen, og 5) at forlaget tilbagekalder udgivelsen fra markedet og destruerer restoplaget med henblik på efterfølgende genoptryk med korrekt kreditering.

UBVA anførte, at de foreliggende oplysninger om krænkelsens (trods alt) beskedne omfang i forhold til hele antologiværket gjorde det usandsynligt, at forlaget ville tilbyde løsning nr. 5).


Besvaret d. 01-03-2018
AC Sagsnummer: S-2018-261

Print