Hvem har ophavsretten til et edb-program, der er frembagt af en universitetsforsker som led i dennes ansættelsesforhold?
En universitetsforsker, der havde frembragt et edb-program som led i sin forskning, ønskede oplyst, hvem ophavsretten til edb-programmet tilkom.

UBVA anførte, at det følger af ophavsretslovens § 59, at ophavsretten til et edb-program, der er frembragt af en arbejdstager under udførelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, overgår til arbejdsgiveren. Medmindre andet er aftalt, tilkommer ophavsretten derfor universitetet.

Universitetsforskeren oplyste, at nogle af edb-programmets generelle algoritmer indgik i en patentansøgning. Hertil anførte UBVA, at dette ikke i sig selv havde betydning for overgangen af ophavsretten til det konkrete edb-program til universitetet.


Besvaret d. 01-03-2018
AC Sagsnummer: S-2018-222

Print