Kræver det tilladelse at bruge spillefilm i undervisningen?
En uddannelsesinstitution, som udbød forskellige videregående uddannelser, ønskede oplyst, om det krævede en tilladelse at bruge spillefilm i undervisningen. UBVA udtalte indledningsvis, at der må skelnes mellem tilfælde, hvor der bruges et fysisk medie (fx en DVD) til visning af filmen, og tilfælde hvor filmen streames fra en streamingtjeneste.

UBVA anførte, at visning af film fra et fysisk medie (fx en DVD) som led i undervisningen, kræver tilladelse, såfremt den udgør en "offentlig fremførelse" efter ophavsretslovens § 2. En fremførelse anses for at være "offentlig", hvis der ikke er personlige bånd mellem underviseren og de studerende. Der vil ofte ikke være sådanne personlige bånd på videregående uddannelser, og selv hvis der opstår sådanne personlige bånd, kan det være vanskeligt at sige præcist, hvornår de opstår (og en visning af DVD-film dermed vil være lovlig).

UBVA anførte, at visning af film fra en streamingtjeneste som led i undervisningen, som udgangspunkt kræver tilladelse, såfremt der er tale om en "overføring til almenheden" efter ophavsretslovens § 2. Dette er et EU-retligt begreb, hvis indhold fastlægges af EU-Domstolen. EU-Domstolen har i sin retspraksis udviklet en række kriterier, hvoraf det bl.a. følger, at "almenheden" betyder "et ubestemt antal potentielle modtagere", dvs. ikke begrænset til særlige medlemmer af en privat gruppe, og at der skal være tale om et betydeligt antal personer. Desuden skal overføringen ske bevidst til et "nyt publikum", og det kan have en vis vejledende betydning, om overføringen sker for vindings skyld.

UBVA anførte, at det ikke er muligt at sige noget præcist om, hvor EU-Domstolen vil sætte grænsen for "et betydeligt antal personer".

UBVA bemærkede, at rettighedshaverne kan regulere brugen af streamet indhold i streamingtjenestens betingelser. Hvis der bruges en tjeneste som fx Netflix, så afhænger det i første række af abonnementsaftalen for Netflix, hvad streamingen må bruges til. Det skyldes, at abonnenten har indgået en aftale med Netflix herom. Denne aftale kan både udvide og begrænse de rettigheder, som følger af EU-Domstolens kriterier nævnt ovenfor. Tjenester som fx YouTube, hvor brugerne skaber indholdet og ofte uploader materiale uden tilladelse fra de relevante rettighedshavere, bemærkes, at YouTubes licensbetingelser ikke kan lovliggøre brug af materiale, som brugere ulovligt har delt på tjenesten.

UBVA fremhævede, at en underviser risikerer at ifalde straf- og erstatningsansvar for overtrædelse af ophavsretsloven, hvis der foretages en filmfremvisning i strid med ophavsretslovens regler. Derfor bør uddannelsesinstitutioner med behov for at vise spillefilm som led i undervisningen sørge for, at der er indgået de fornødne aftaler, så der ikke er tvivl om filmvisningernes lovlighed.


Besvaret d. 01-03-2018
AC Sagsnummer: S-2018-189

Print