Må man gengive transskribering af passager fra tv-udsendelser?
Et forlag ønskede at udgive et undervisningsmateriale med en transskribering af passager fra tv-udsendelser. Hver passage udgjorde ca. 3½ minut, og der var tale om passager fra forskellige tv-udsendelser (men i samme serie), som havde en samlet spilletid på ca. 43 minutter. UBVA udtalte, at de pågældende tv-udsendelser måtte anses for bl.a. at være beskyttet som filmværker efter ophavsretslovens § 1, og at en gengivelse af de omtalte transskriberinger som udgangspunkt måtte anses for en eksemplarfremstilling heraf, som rettighedshaveren som udgangspunkt kan modsætte sig, jf. ophavsretslovens § 2. Sagen gav herefter anledning til at overveje, om gengivelsen opfyldte betingelserne for et lovligt citat efter ophavsretslovens § 22: "Det er tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet."

UBVA vurderede, at de gengivne passager tjente til illustration af nogle faglige pointer, som undervisningsmaterialet angik. De gengivne passager havde et relativt omfattende omfang, og UBVA fandt det tvivlsomt, om citaternes omfang lå inden for det, som formålet betingede.

Ifølge ophavsretslovens § 11, stk. 2, må et værk ikke ændres i videre omfang, end den tilladte brug kræver, når der citeres fra det. UBVA anførte, at det kan overvejes, om en transskribering af dialogen i en tv-udsendelse indebærer en ændring af værket, der går videre end det tilladte.

UBVA anførte, at transskribering er en anerkendt teknik til at gengive dialog, interviews m.v., og at en transskribering efter de herfor

Besvaret d. 01-03-2018
AC Sagsnummer: S-2017-822

Print