Er det en krænkelse at bruge kursusmateriale udarbejdet af en anden uden tilladelse?
En akademiker (A) deltog i et kursus, som var arrangeret af en forsker (F) fra en dansk forskningsinstitution. A kunne under kurset - til sin store overraskelse - konstatere, at hovedparten af kursusmaterialet var identisk med et kursusmateriale, som A selv havde udviklet nogle år tidligere i en anden sammenhæng. A rettede efterfølgende henvendelse til F, som erkendte, at F havde været "inspireret" af "bl.a." A's materiale, men F henviste til, at A's materiale lå frit tilgængeligt på internettet, og at det så var lovligt at lade sig inspirere heraf.

Efter de foreliggende oplysninger vurderede UBVA, at A's kursusmateriale (som bestod af 80-90 slides med opgaver m.v.) utvivlsomt var beskyttet af ophavsret, og at F havde krænket A's ophavsret ved at bruge materialet på et kursus - i øvrigt uden at kreditere A, jf. ophavsretslovens § 2 og § 3, stk. 1. UBVA anførte desuden, at A kunne gøre sin ophavsret gældende, uanset om materialet - med eller uden A's vidende - var offentligt tilgængeligt på internettet, jf. (principperne i) ophavsretslovens § 53.

UBVA vejledte A om A's handlemuligheder i forhold til de konstaterede krænkelser, samt hvordan A fremover kunne sikre sig bedst muligt mod andres plagiering af A's kursusmateriale.


Besvaret d. 01-03-2018
AC Sagsnummer: S-2017-815

Print