Spørgsmål vedrørende hvem, der har ophavsret til værker, som er frembragt i ansættelsesforhold
En akademiker, der alene havde arbejdet på nogle faglitterære værker som led i sin ansættelse i en virksomhed, var blevet fyret og fritstillet, og han ønskede nu oplyst, om han selv eller hans arbejdsgiver havde ophavsretten til de faglitterære værker.

UBVA anførte, at den, der frembringer et litterært værk (hvorunder falder faglitteratur), har ophavsret til værket, jf. ophavsretslovens § 1, stk. 1. Denne ophavsret kan med visse begrænsninger overdrages til andre, jf. ophavsretslovens § 53, stk. 1. En sådan overdragelse kan ske ved en aftale herom, men efter det oplyste forelå der ikke en sådan aftale.

UBVA anførte videre, at når der ikke er aftalt andet, så får arbejdsgiveren kun de dele af den ansattes ophavsret, som var nødvendige for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor den ansatte lavede værket. UBVA vejledte nærmere om indholdet af denne bestemmelse.


Besvaret d. 01-02-2017
AC Sagsnummer: S-2018-148

Print