Tilkommer IPC-rettigheder arbejdsgiver, såfremt disse udvikles under ansættelsesforholdet?
En it-programmør, der var ansat i en it-virksomhed, overvejede at starte egen virksomhed og søgte i denne forbindelse vejledning om, hvorvidt han kunne begynde at udvikle idéer hertil under sit nuværende ansættelsesforhold. Det fremgik af hans ansættelseskontrakt, at alle immaterielle rettigheder, know-how og opfindelser mv., som medarbejderen frembragte helt eller delvist i ansættelsesperioden inden for it-virksomhedens virksomhed, tilkom it-virksomheden.
UBVA vurderede, at den pågældende bestemmelse efter sin ordlyd var meget vidtgående, og at den måtte fortolkes på en måde, som ikke stillede it-programmøren i en helt urimelig situation.
UBVA vurderede, at it-programmøren ikke var afskåret fra at bruge sin generelle it-viden, uanset denne måtte være blevet forbedret som led i ansættelsen hos it-virksomheden, og at it-programmøren heller ikke var afskåret fra at bruge generelle idéer, som it-programmøren selv er kommet på, og som han ikke havde arbejdet med som led i sin ansættelse. Derimod var it-programmøren som udgangspunkt afskåret fra at bruge mere konkrete programkoncepter og design m.v., som var udviklet under ansættelsen.
UBVA fremhævede også, at det følger af loyalitetspligten i ansættelsesforhold, at en ansat ikke må påbegynde eller beskæftige sig med en til arbejdsgiveren konkurrerende virksomhed.


Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2017-267

Print