Hvilken betydning har ”sædvanlig virksomhed” og ”almindelig skik” når det skal vurderes om ophavsretten er overgået til arbejdsgiveren?
En forsker arbejdede i en privat virksomhed, hvor det var almindelig skik at forelægge rapporter, man lavede, for andre medarbejdere i virksomheden med henblik på peer review. Efter peer review’et ville rapportens forfatter få rapporten tilbage og diskutere eventuelle ændringer med den person, der foretog review’et. Når forfatteren var færdig med sin rapport, ville den blive uploadet i et internt dokumentsystem, for herefter at blive godkendt af forfatterens afdelingsleder og den person, der foretog peer review’et. Efter godkendelse, ville det ikke længere være muligt at ændre i rapporten.
Forskeren i virksomheden skrev en rapport og bad en kollega om at sørge for at den blev gjort til genstand for peer review. Efter review’et blev rapporten dog ændret væsentligt uden forskerens samtykke ved blandt andet fjernelse af afsnit og ændringer af konklusionen. Endeligt blev rapporten uden forskerens tilladelse uploadet til intranettet og markeret som ”endelig”, således at der ikke længere kunne ændres i den.

UBVA vurderede, at forskerens rapport var beskyttet som litterært værk, og oplyste at ansatte har ophavsretten, medmindre den er overgået til arbejdsgiveren. Ophavsretten indebærer blandt andet, at det er forbudt at ændre værket på en måde, som er krænkende for forfatterens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Ophavsretten kan overgå til arbejdsgiveren som følge af aftale. Den kan også overgå efter de almindelige regler om overgang af ophavsret i ansættelsesforhold, som siger, at arbejdsgiveren kun får de dele af ophavsretten, der er nødvendige for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed, på det tidspunkt, hvor værket skabes.
Ophavsretten, herunder retten til at forbyde ændringer, var ikke overgået til arbejdsgiveren ifølge aftale. Ophavsretten var heller ikke overgået til arbejdsgiveren ifølge reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold, da det havde formodningen imod sig, at det var en del af virksomhedens sædvanlige virksomhed at ændre de ansattes rapporter på måder, som de ikke kunne stå inde for. Det var derimod praksis, at rapporterne kun blev ændret efter at ændringen var drøftet med forfatteren.

UBVA vurderede derfor, at ændringerne i forskerens rapport udgjorde ophavsretskrænkelser.


Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2012-254

Print