Der findes en række ophavsretlige regler i ansættelsesforhold, hvor arbejdsgiveren får overdraget visse rettigheder. Men kan de også ændre i værker?
En forsker ved en dansk forskningsinstitution havde været formand for en ekspertgruppe, som havde til opgave at lave en rapport. Forskeren lavede på et tidspunkt i sin egenskab som formand et foreløbigt engelsk “executive summary”, der sammenfattede resultaternes af ekspertgruppens arbejde. Den danske forskningsinstitution lagde derefter en dansk oversættelse af dette ud på sin hjemmeside. I den danske oversættelse var der dog sket ændringer i summaryet’s konklusion, som ikke afspejlede ekspertgruppens opfattelse.

UBVA vurderede, at det engelske summary var ophavsretligt beskyttet og at forskeren i sin egenskab af formand som udgangspunkt havde ophavsretten. Den ophavsretlige beskyttelse indebar blandt andet ifølge ophavsretslovens § 3, stk. 2, at det var forbudt uden forskerens tilladelse at ændre værket på en måde, der ville krænke hans litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart. Forskningsinstitutionen kunne kun foretage ændringerne lovligt, hvis forskeren havde overdraget den del af ophavsretten til forskningsinstitutionen. Overdragelse af retten efter § 3, stk. 2, skal normalt ske ved udtrykkelig aftale. Men den kan også ske efter de almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold. De regler siger, at arbejdsgiveren kun får de dele af ophavsretten, som er nødvendige for hans sædvanlige virksomhed, på det tidspunkt, hvor arbejdstageren skabte værket.
Der var ikke indgået nogen udtrykkelig aftale om overdragelse af retten til at ændre rapporten, og UBVA fandt ikke grundlag for, at forskningsinstitutionen havde som sin sædvanlige virksomhed at ændre de ansattes summaries på måder, de ikke kan stå inde for.

Forskningsinstitutionens ændring af summary’et var derfor højst sandsynligt en ophavsretskrænkelse. UBVA oplyste i den forbindelse, at hvis man krænker andres ophavsrettigheder, skal man betale vederlag, erstatning og godtgørelse, ligesom man kan blive straffet. Desuden kan krænkende eksemplarer kræves inddraget og destrueret.


Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: Sag 201000626

Print