Hvornår kan en designer anses for at være medophavsmand til et værk af brugskunst?
En selvstændig designer havde som led i en projektansættelse i en designvirksomhed bidraget med skitser til et møbel, som virksomheden nu - efter videreudvikling - ville kommercialisere. Spørgsmålet var, om den selvstændige designer havde krav på at blive navngivet som (med)ophavsmand til møblet.

UBVA anførte, at dette især afhang af, om møblet var ophavsretligt beskyttet som et værk af brugskunst, og om designeren kunne anses for (med)ophavsmand hertil. De foreliggende oplysninger gav ikke UBVA mulighed for at foretage en nærmere vurdering heraf.

UBVA anførte endvidere, at såfremt disse betingelser var opfyldt, havde designeren krav på at blive navngivet i overensstemmelse med god skik, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1.


Besvaret d. 01-01-2018
AC Sagsnummer: S-2018-032

Print