Har forfattere til ordbøger i digital form krav på biblioteksafgift?
UBVA henviste til, at der efter en nylig ændring af biblioteksafgiftsloven nu også betales biblioteksafgift for ordbøger, der udgives som "e-bøger". Ifølge en bekendtgørelse til loven gælder det dog kun "bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som ordbøger med fremmedsprog". Digitale læremidler, så som fagportaler og portaler med samlinger af litteratur, er derimod ikke berettiget til biblioteksafgift.

UBVA anførte, at det afgørende herefter må være, hvilke bøger der i Nationalbibliografien registreres som ordbøger med fremmedsprog. UBVA henviste akademikeren til at rette henvendelse til DBC herom.


Besvaret d. 20-12-2017
AC Sagsnummer: S-2017-715

Print