Hvilke overvejelser er vigtige, hvis man som ansat i en virksomhed skal skrive en bog, som både den ansatte og virksomheden skal kunne råde over på forskellig vis?
En ansat akademiker skulle skrive en fagbog som led i sit arbejde, som arbejdsgiveren skulle kunne råde over ved udgivelse både i trykt og digital form. Den ansatte skulle have ret til at arbejde videre med fagbogen i andre sammenhænge, herunder ved at ajourføre og opdatere værket, og råde over sådanne bearbejdelser. UBVA vejledte den ansatte om udformning af en passende aftale herom, herunder vigtigheden af at fravige den ulovbestemte loyalitetspligt, da den ansattes fremtidige bearbejdelser kunne komme til at konkurrere med arbejdsgiverens udnyttelser.

Besvaret d. 02-06-2017
AC Sagsnummer: 2017-199

Print