Hvornår kræver det samtykke fra rettighedshavere til et designprodukt at gengive produktet i kommercielle bogudgivelser?
Et forlag efterspurgte vejledning om, hvornår det kræver samtykke fra rettighedshavere til et designprodukt at gengive designproduktet i kommercielle bogudgivelser. UBVA vejledte om, at kravene til et sådant samtykke kunne følge af både ophavsretlige, designretlige og markedsføringsretlige regler. UBVA vejledte nærmere om, at det normalt efter ophavsretsloven vil kræve samtykke at gengive andres designprodukter i en kommerciel bogudgivelse, hvis designproduktet er beskyttet af ophavsret som et "kunstnerisk værk". Når det fornødne samtykke er indhentet, stiller ophavsretsloven desuden krav om navngivelse af ophavsmanden og kildeangivelse, hvilket UBVA vejledte nærmere om. UBVA vejledte desuden om de design- og markedsføringsretlige regler, som i denne sammenhæng er sekundære i forhold til de ophavsretlige regler.

Besvaret d. 02-04-2017
AC Sagsnummer: 2017-198

Print