Hvordan kan man håndtere en beskyldning om krænkelse af ophavsretten?
En person rettede henvendelse til UBVA for at få rådgivning om sin retsstilling i anledning af, at han havde modtaget et brev fra advokatfirmaet OPUS med krav om betaling af vederlag/erstatning for ulovlig fildeling, som ifølge brevet var foregået fra personens internetforbindelse. UBVA vejledte om, at det er væsentligt, at en sådan henvendelse bliver besvaret, idet man ellers risikerer at kravet taget til inkasso, hvilket kan påføre debitor yderligere omkostninger.

UBVA vejledte om, at svaret på brevet jo navnlig må afhænge af, om man har foretaget eller deltaget i den anførte ulovlige fildeling eller ej. Hvis dette ikke er tilfældet, bør kravet afvises. I den forbindelse kan det være en god idé at oplyse i brevet, hvis der er flere brugere af internetforbindelsen - fx familiemedlemmer eller venner - eller hvis internetforbindelsen anvendes til et trådløst netværk uden password-beskyttelse. Derimod har man ikke pligt til at oplyse om en eventuel mistanke om, hvem der kan have foretaget den påståede ulovlige fildeling.
Hvis man derimod har foretaget den anførte ulovlige fildeling, anbefalede UBVA, at vedkommende rettede henvendelse til en advokat. UBVA vejledte i den forbindelse om mulighederne for at få dækket advokatomkostningerne via en retshjælpsforsikring eller via en offentlig retshjælpsordning.

Besvaret d. 01-03-2017
AC Sagsnummer: 2017-169

Print