Hvilke principper gælder for brug af navne der kan forveksles med andre varemærker?
En medlemsorganisation ønskede UBVA's vurdering af, om organisationen kunne anvende betegnelsen "jobportalen" for en side på organisationens hjemmeside med oplysninger om ledige jobs. Organisationen havde i denne forbindelse noteret, at domænenavnet "jobportalen.dk" var registreret af en privat virksomhed.
UBVA vejledte om, at registreringen af et domænenavn ikke i sig selv giver nogen eneret til brug af et bestemt kendetegn. En sådan kendetegnsretlig beskyttelse kan i stedet opnås ved registrering af kendetegnet som varemærke eller ved brug af kendetegnet, og i begge tilfælde er det en betingelse, at kendetegnet har (fået) fornødent særpræg, jf. nærmere (princippet i) varemærkelovens § 13.
UBVA vurderede, at "jobportalen" i denne forbindelse må anses for at være en rent beskrivende betegnelse, og at der derfor alene kan stiftes en kendetegnset hertil ved indarbejdelse, jf. (princippet i) varemærkelovens § 13, stk. 3. En søgning i Google viste, at mange forskellige virksomheder m.v. i dag anvender "jobportalen" på netop denne måde, og det er derfor lidet sandsynligt, at nogen har stiftet en kendetegnsret hertil.
På denne baggrund vurderede UBVA, at organisationen godt kan bruge betegnelse "jobportalen" som tiltænkt.

Besvaret d. 21-02-2017
AC Sagsnummer: 2017-153

Print