Hvilke regler gælder der for offentliggørelse af ph.d.-afhandlinger?
En dansk forskningsinstitution ønskede vejledning om de ophavsretlige spørgsmål, som opstår, når ph.d.-afhandlingen gøres offentligt tilgængelige i forbindelse med forsvar i overensstemmelse med kravet i ph.d.-bekendtgørelsens § 19, stk. 2, som er affattet således: "Institutionen skal sørge for, at ph.d.-afhandlingen er offentligt tilgængelig i rimelig tid før forsvaret."
UBVA vejledte om, en sådan offentlig tilgængeliggørelse normalt vil indebære, at institutionen foretager ophavsretligt relevante handlinger, som kræver samtykke fra den ph.d.-studerende, eventuelle medforfattere samt forlag, som tidligere har udgivet en del af afhandlingen i artikelform. UBVA vejledte om, at den enkelte forskningsinstitution med fordel i deres ph.d.-skoleordning eller andet passende sted kan fastsætte klare retningslinjer for, hvordan forpligtelsen i ph.d.-bekendtgørelsens § 19, stk. 2, opfyldes ved den pågældende institution. Det er herved væsentligt, at den ph.d.-studerendes legitime interesser i forhold til fremtidig forskning, publicering og formidling tilgodeses fuldt ud. Navnlig må det altid kræve udtrykkeligt samtykke fra den ph.d.-studerende, hvis institutionen ønsker at tilgængeliggøre ph.d.-afhandlingen i videre omfang end påkrævet efter ph.d.-bekendtgørelsens § 19, stk. 2 - fx efter forsvaret (medmindre en sådan tilgængeliggørelse er hjemlet andetsteds, fx i reglerne om aktindsigt eller arkivlovgivningen). UBVA vejledte desuden om, at institutionerne bør vejlede ph.d.-studerende tydeligt om de rettighedsproblemer, der kan opstå, i forhold til medforfattere (og andre bidragydere) og forlag, der har publiceret dele af ph.d.-afhandlingen i artikelform. Det kan i den forbindelse også overvejes, om den ph.d.-studerende ved aflevering af sin ph.d-.afhandling bekræfter, at de fornødne samtykker til at opfylde forpligtelsen i ph.d.-bekendtgørelsens § 19, stk. 2, er indhentet.

Besvaret d. 27-01-2017
AC Sagsnummer: 2016-856

Print