Kan man ved at undervise ved to universiteter kun være dækket af Copydans aftaler på det ene af universiteterne?
Et universitetsbibliotek ønskede at vide om en underviser fra universitet A, der underviser på universitet B, er dækket af en aftale mellem Universitet B og Copydan Billeder. UBVA vejledte om, at aftaler mellem danske universiteter og Copydan Billeder er indgået individuelt, men at i hvert fald aftalen med Københavns Universitet var formuleret sådan, at den dækkede universitetets "undervisningsvirksomhed" og alle undervisere, som er "tilknyttet" universitetet. UBVA foreslog, at eventuelle tvivlsspørgsmål om andre aftaler med Copydan Billeder blev søgt afklaret ved henvendelse direkte til Copydan Bileder.

Besvaret d. 27-01-2017
AC Sagsnummer: 2016-836

Print