Må man tage billeder ved et "åbent hus"-arrangement og lægge dem Facebook?
Et universitetsbibliotek ønskede at vide om det kræver tilladelse at tage billeder fra universitetets "åbent hus"-arrangement og lægge disse billeder på Facebook mv. UBVA vejledte her om, at fotografering normalt er tilladt, men at visse billeder kan være forbudte efter forskellige juridiske regler. UBVA vejledte her særligt om reglerne om ophavsret samt reglerne om beskyttelse af privatlivets fred i straffeloven, persondataloven m.v. Endelig vejledte UBVA om, at der for erhvervsdrivende gælder yderligere krav i medfør af bl.a. markedsføringsloven. UBVA tilbød at foretage en vurdering af de konkrete billeder, som universitetet havde fundet problematiske.

Besvaret d. 27-01-2017
AC Sagsnummer: 2016-836

Print