Hvilke regler er der for opsigelse af en forlagsaftale?
Et tidskrift henvendte sig til UBVA og spurgte, hvorvidt det havde mulighed for at opsige en forlagsaftale med sit nuværende forlag og skifte forlægger. Den gældende forlagsaftale gav forlaget en eneret til at fremstille og udgive tidsskriftet i en løbende periode. Forlagsaftalen indeholdt ikke bestemmelser om opsigelse.
UBVA vurderede, at der var tale om en obligationsretlig problemstilling, der måtte løses ud fra de almindelige obligationsretlige regler om opsigelse af løbende kontraktforhold. Redaktionen af tidsskiftet har efter disse regler ret til at opsige aftalen med et varsel, der er rimeligt i forhold til aftaleforholdets natur.
UBVA vurderede at det generelt er vanskeligt at fastlægge, hvad der skal anses som et rimeligt varsel, men vurderede, under hensyntagen til forlagets mulighed for at indrette sig på opsigelsen, at et varsel på omkring 6 måneder måtte anses som rimeligt.

Besvaret d. 21-01-2017
AC Sagsnummer: 2016-829

Print