Skal en forsker krediteres, når en virksomhed bruger forskerens viden og billedmateriale?
En forsker, som havde et samarbejde med en privat virksomhed om brug af forskerens viden og billedmateriale m.v. i markedsføringsøjemed, søgte vejledning om virksomhedens krediteringspligt og grænserne for som forsker at have et sådant virke. I forhold til krediteringspligten vejledte UBVA om, at forskerens billedmateriale og tekster og lign. var beskyttet af ophavsret, og at virksomheden derfor havde pligt til at navngive forskeren som ophavsmand hertil i overensstemmelse med god skik, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1. UBVA vejledte endvidere om de generelle forskningsetiske normer for interessekonflikter og de institutionsfastsatte regler om bibeskæftigelse. Sidstnævnte kan bl.a. indeholde krav om, at denne form for erhvervssamarbejde deklareres på forskellig vis.

Besvaret d. 16-11-2016
AC Sagsnummer: 2016-798

Print