Hvilke regler er der for brug af videoer fra YouTube i undervisningssammenhæng?
En uddannelsesinstitution søgte vejledning om reglerne om brug af YouTube-videoer som led i undervisning i form af 1) linking til YouTube-videoer og 2) visning af YouTube-videoer i et undervisningslokale for tilstedeværende studerende.

I forhold til linking til YouTube-videoer vejledte UBVA om, at det har væsentlig betydning, om den, der linker, gør det "med vinding for øje" eller ej: Hvis en underviser ikke linker "med vinding for øje", er det afgørende, om underviseren vidste eller med rimelighed kunne vide, at der var tale om en ulovlig tilgængeliggørelse af videoen. Hvis en underviser derimod linker "med vinding for øje", er der en formodning for, at underviseren bør vide, om det materiale, der linkes til, er ulovligt. Dette har fx betydning, hvis man udvikler kommercielt e-læringsmateriale. Hvis man konkret bliver gjort opmærksom på, at man linker til en ulovligt tilgængeliggjort video, så har man pligt til at ophøre med at linke, hvis man vil undgå at ifalde ansvar for ulovlig linking.

I forhold til visning af YouTube-videoer i et undervisningslokale for tilstedeværende studerende, vejledte UBVA om, at dette udgør en "teknisk overføring" af rettighedsbeskyttet materiale, som kræver tilladelse, hvis den sker "til almenheden". Kriterierne for "til almenheden" er følgende: 1) Overføringen skal rette sig mod et ubestemt antal potentielle modtagere, 2) Publikum skal udgøre et betydeligt antal personer, og 3) Overføringen skal ske bevidst. Det er vanskeligt ud fra disse kriterier at vurdere med sikkerhed, hvornår visning af YouTube-videoer i et undervisninglokale vil være en teknisk overføring "til almenheden". Også her har det betydning, om den pågældende video er tilgængeliggjort lovligt eller ej på YouTube: Streaming af YouTube-videoer i en undervisningssituation indebærer nemlig, at der foretages en række "midlertidige eksemplarfremstillinger" af dele af videoens indhold på den computer, der streamer videoen. Disse midlertidige eksemplarfremstillinger er kun lovlige, hvis streamingen sker på grundlag af et "lovligt forlæg", dvs. en lovligt tilgængeliggjort video, jf. ophavsretslovens § 2, jf. § 11 a, jf. § 11, stk. 3. En underviser, som vidste eller burde vide, at en video er tilgængeliggjort ulovligt, kan således ifalde et ansvar for at streame sådanne videoer, selv om selve visningen af videoen i undervisningslokalet ikke i sig selv kræver tilladelse fra rettighedshaveren. Hvis underviseren ikke vidste eller burde vide, at videoen er tilgængeliggjort ulovligt, kan underviseren derimod ikke ifalde noget ansvar, men alene blive påbudt at standse en ulovlig streaming.

Besvaret d. 16-11-2016
AC Sagsnummer: 2016-797

Print