Hvilke rettigheder har en forfatter i forhold til opgørelsen af royalties fra et forlags salg af e-bøger?
En forfatter rettede henvendelse til UBVA for at få vejledning om en række spørgsmål. Forfatteren havde bl.a. en mistanke om, at forlaget ikke var ærlig omkring afregning for salg af e-bøger og spurgte til mulighederne for at få kontrolleret dette. UBVA vejledte om, at uanset hvad der måtte være aftalt herom har en forfatter krav på at få en revisor til at gennemgå forlagets royalty-opgørelser efter ophavsretslovens § 57, stk. 2. Forfatteren var desuden skuffet over, at forlaget ikke havde vejledt ham om reglerne om bibliotekspenge og ønskede oplyst, om forlaget havde en pligt til at vejlede herom. UBVA vejledte om, at der ikke kan udledes en sådan pligt af dansk ret.

Besvaret d. 15-11-2016
AC Sagsnummer: 2016-796

Print