Har undervisere selv ophavsretten til eget undervisningsmateriale?
UBVA vejledte en ansat i undervisningssektoren om, at undervisere normalt selv har ophavsretten til undervisningsmateriale efter almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold. Som beskrevet i artiklen ”Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale” på ubva.dk er det dog hensigtsmæssigt, at undervisere og uddannelsesinstitutioner indgår nærmere aftaler om, i hvilket omfang institutionerne får del i retten. UBVA bistår gerne ved forhandlingen om, hvad der skal stå i aftalerne.

Besvaret d. 15-11-2016
AC Sagsnummer: 2016-785

Print