Er det tilladt at sælge og markedsføre ophavsretlig materiale, som er inspireret af en afdød kunstner?
En kunstner søgte vejledning om de ophavsretlige regler i forbindelse med, at hun ønskede at sælge og markedsføre strikkemønstre, som var inspireret af nogle afdøde kunstneres værker. Det fremgik, at de pågældende kunstnere havde været døde i mere end 70 år.
UBVA vejledte derfor om, at ophavsretten til kunstneriske værker varer, indtil 70 år efter ophavsmandens død, og at ophavsretten til de pågældende kunstneres værker derfor var udløbet. UBVA vejledte desuden om, at selv om ophavsretten er udløbet, må et kunstnerisk værk ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden i strid med de ideelle rettigheder i ophavsretslovens § 3, stk. 1 og 2, hvis kulturelle interesser herved krænkes, jf. ophavsretslovens § 75. UBVA anførte, at denne bestemmelse har til formål at værne kulturarven. Efter en konkret vurdering fandt UBVA, at de påtænkte strikkemønstre ikke ville give anledning til problemer i forhold til ophavsretslovens § 75, idet det dog var en god idé tydeligt at navngive de afdøde kunstnere som inspirationskilde / forlæg for de pågældende strikkemønstre.

Besvaret d. 15-11-2016
AC Sagsnummer: 2016-762

Print