Hvorvidt har arbejdsgiver ophavsretten til et kapitel, som en ansat har skrevet til en lærebog som led i sin ansættelse?
En ansat ved et universitetsbibliotek havde i sin arbejdstid skrevet et kapitel til en lærebog. Den ansatte spurgte UBVA, hvorvidt dennes arbejdsgiver havde fået overdraget en del af ophavsretten til dette bidrag, og hertil om arbejdsgiveren havde krav på den royalty, som den ansatte var stillet i udsigt.

UBVA svarede, at arbejdsgiveren kun får del i de ansattes værker, der er frembragt i arbejdstiden, hvis frembringelsen af værket er en del af den ansattes almindelige arbejdsopgaver, som er nødvendig for arbejdsgiverens almindelige virksomhed. UBVA oplyste, at det ikke er en del af et universitetsbiblioteks almindelige opgaver, at udgive faglitteratur, hvorfor arbejdsgiveren ikke får del i ophavsretten til værket. Slutteligt oplyste UBVA, at arbejdsgiveren således heller ikke havde krav på, at få del i den royalty, som den ansatte var blevet stillet i udsigt.

Besvaret d. 20-11-2016
AC Sagsnummer: 2016-754

Print