Hvorvidt kræver det tilladelse at gengive installationsbilleder fra egne tidligere udstillinger på sin hjemmeside?
Et museum ønskede oplyst, hvorvidt det krævede tilladelse at gengive installationsbilleder fra museets tidligere udstillinger på museets hjemmeside, såfremt de pågældende billeder medtog gengivelser af udstillede kunstværker, så længe de pågældende kunstværker kun indtog en underordnet rolle i den pågældende sammenhæng. UBVA vejledte om, at en sådan gengivelse af kunstværker som udgangspunkt kræver ophavsmandens tilladelse, men at en rent bagatelagtig gengivelse af kunstværker i en sammenhæng som anført må antages at være tilladt efter princippet om "de minimis non curat lex" (loven interesserer sig ikke for bagateller), selv om dette princip ikke er generelt lovfæstet i ophavsretsloven. UBVA vejledte nærmere om dette princips indhold og grænser.

Besvaret d. 15-10-2016
AC Sagsnummer: 2016-728

Print