Hvornår er et ophavsretligt beskyttet musikværk anset som udgivet?
En uddannelsesinstitution ønskede oplyst, hvornår et ophavsretligt beskyttet musikværk må anses for ”udgivet”, således at det er tilladt at fremføre musikværket offentligt efter undtagelsesreglen i ophavsretslovens § 21. UBVA henviste til, at det følger af ophavsretslovens § 8, stk. 2, at et værk anses for udgivet, ”når eksemplarer af værket med ophavsmandens samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden”. Bernerkonventionens artikel 3 lægger desuden blandt andet vægt på, ”at eksemplarerne er gjort tilgængelige på en sådan måde, at almenhedens rimelige behov opfyldes under hensyn til værkets art”. Det følger heraf, at ”fysiske eksemplarer” af musikværker (som fx cd’er, lp’er og trykte nodehæfter) kan være udgivet, hvis de er bragt i handelen eller på anden måde er spredt blandt almenheden, så de opfylder almenhedens rimelige behov. Det er derimod tvivlsomt, hvornår tilgængeliggørelse af musikværker via internettet og ”apps” m.v. kan anses for en ”udgivelse”. Mens den blotte offentliggørelse af et musikværk på internettet næppe kan anses for at være en ”udgivelse”, taler meget for, at fx salg af musikværker til download (som kan sidestilles med traditionelt salg af fysiske eksemplarer) må anses for udgivelse. Spørgsmålet er imidlertid tvivlsomt, da der ikke foreligger nogen retspraksis herom.

Besvaret d. 15-10-2016
AC Sagsnummer: 2016-723

Print