Er det etiske problemer forbundet med at skrive en artikelbaseret ph.d-afhandling og skrive en artikel baseret på den del af ph.d.-afhandlingen, som ikke tidligere havde været udgivet i artikelform?
En ph.d.-studerende, som havde skrevet en artikelbaseret ph.d.-afhandling, søgte vejledning om, hvorvidt der ville være juridiske eller forskningsetiske problemer forbundet med at skrive en artikel baseret på den del af ph.d.-afhandlingen, som ikke tidligere havde været udgivet i artikelform. Der var ingen medforfattere til ph.d.-afhandlingen.

UBVA vejledte om, at den ph.d.-studerende ikke var juridisk afskåret fra at skrive den påtænkte artikel, men at artiklen derimod gav anledning til forskningsetiske overvejelser af den art, som ofte benævnes "selvplagiat". UBVA vejledte i denne forbindelse om de normer for genbrug af eget arbejde, der er fastsat i den danske kodeks for integritet i forskningen, og om Praksisudvalget ved Københavns Universitets nylige afgørelse om Esben Lunde Larsens nyttiggørelse af visse dele af sit speciale i sin ph.d.-afhandling. På denne baggrund anbefalede UBVA, at det kommer til at fremgå tydeligt af den påtænkte artikel, at denne er baseret på ph.d.-afhandlingen.

Besvaret d. 01-10-2016
AC Sagsnummer: 2016-632

Print